Informace o publikaci

Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu

Autoři

BISCHOFOVÁ Svatava BŘEZKOVÁ Veronika ŠACHLOVÁ Milana SLABÝ Ondřej HORÁČEK Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Výživa a potraviny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova dietary habits; colorectal malignancies; questionnaire survey
Popis Ve studii případů a kontrol byly zmapovány pomocí dotazníkového šetření rozdíly ve stravovacích zvyklostech a dalších faktorech životního stylu u osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva a konečníku a osob bez onkologické diagnózy. S respondenty byl formou řízeného rozhovoru vyplněn dotazník obsahující celkem 83 otázek. Do analýzy bylo zahrnuto 250 subjektů (127 kontrol a 123 pacientů). Výsledky šetření ukázaly, že celková konzumace zeleniny bez čeledi brukvovité, konzumace luštěnin, ořechů a olejnatých semen, konzumace hovězího masa, potravin z kategorie čerstvých, tvrdých a uzených sýrů, konzumace vína a pohybová aktivita statisticky snižují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Naopak konzumace bílých rohlíků, houskových knedlíků a tavených sýrů riziko vzniku kolorektálního karcinomu zvyšuje. U ostatních faktorů nebyl jejich vliv statisticky významný. V řadě ukazatelů se výsledky shodovaly s celosvětovými závěry. U těch faktorů, které se jevily v doposud publikovaných studiích odlišně, by bylo žádoucí provést další šetření k určení jejich přesnějšího vlivu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info