Informace o publikaci

Roman im Roman in der gegenwärtigen deutschsprachigen Prosa - Autobiographie oder Fiktion?

Název česky Román v románu v současné německy psané próze - autobiografie nebo fikce?
Autoři

TOMÁŠTÍKOVÁ Iveta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The paper deals with "novel in novel" in general and be focused on structure analysis of "novel in novel" on the example of literature written in German.