Informace o publikaci

„Z nejzazšího severu, ty i mnoho lidu s tebou, všichni jezdci na koních“. K možnostem geografických představ přemyslovského dvora ve druhé polovině 13. století

Autoři

JAN Libor

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V roce 1979 uveřejnil americký badatel Marvin L. Colker kratší text počínající slovy Incipiunt Descriptiones terrarum, který je součástí latinského rukopisu č. 347 z knihovny Trinity College v Dublinu pocházejícího z konce 13. století. Nejde o ucelené, uzavřené pojednání, nýbrž s největší pravděpodobností o úvod k obsáhlejšímu traktátu o Mongolech, který se však nezachoval. Autor popisuje tehdejší známý svět, avšak s důrazem na krajiny severovýchodní Evropy, tedy území Pruska, Jatvěžska, Litvy, Livonska a Estonska, přičemž připomíná svoji účast na křížové výpravě českého krále Přemysla Otakara II. do Sambie na přelomu let 1254/1255 a na královské korunovaci litevského knížete Mindaugase v roce 1253. Popisuje též severozápadní ostrovy (Grónsko a Island) a s jistou pravděpodobností také „Vinland“, některou východní část severoamerického subkontinentu. Podle polského badatele J. Wenty by mohl být autorem minorita Bartoloměj z Prahy (z Čech), misionář v končinách Bílé Rusi, Jatvěžska a Litvy a kazatel kříže v českých zemích, Rakousku a Polsku, který se měl stát misijním biskupem v Lukowě na severovýchodě krakovské diecéze, který získali templáři; pro odpor řádu německých rytířů se tak ale nestalo. Je pravděpodobné, že spisek byl znám na dvoře posledních Přemyslovců. Autor uvádí také překlad textu do češtiny.