Informace o publikaci

Prefixy v syntaxi a ve slovníku

Autoři

WAGNER Roland Anton

Rok publikování 2016
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Syntaktická účinnost prefixů se stala (v návaznosti na Baker 1988) v poslední době podnětem k analýzám, které s nimi zacházejí jako se syntaktickými objekty (např. Svenonius 2004, Biskup (2014), Ziková (2016), Caha/Ziková (2016). Obecným jmenovatelem těchto analýz je, že umísťují prefix na hloubkové rovině do samostatné fráze, kterou opouští až v důsledku syntaktického pohybu. Existuje však i alternativní pohled, jehož analytické možnosti byly v 90. letech minulého století intenzivně prozkoumány na materiálu německých prefixů (např. Wunderlich/Stiebels 1994, Stiebels 1996, Olsen 1997). Na rozdíl od zastánců syntaktické analýzy vnímají zastánci druhého přístupu prefixaci jako kompozicionální proces ve slovníku, jehož deriváty podléhají v různé míře následné lexikalizaci. V přednášce představím oba pohledy a ukážu možnosti jejich aplikace na český jazykový materiál.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info