Informace o publikaci

Mineralogie "očkových" opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív)

Autoři

KONÍČKOVÁ Šárka LOSOS Zdeněk HRAZDIL Vladimír HOUZAR Stanislav VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova opal;quartz;moganite;calcite;mineralogy;residual rock;weathering;serpentinite;granulite
Popis Lokalita Nová Ves u Oslavan, situovaná v západomoravském moldanubiku, představuje jediný známý výskyt koncentricky zonálních "očkových" opálů v Českém masívu. Tento specifický typ opálu je charakterizován bílým jádrem (okem), hnědým lemem a lokálně vyvinutou světlou okrajovou zónou. Opály se nalézají v reziduálním sedimentu podél kontaktu serpentinizovaného peridotitu s granulitem. Pomocí optické mikroskopie, Ramanovy spektroskopie, RTG-práškové difrakce a elektronové mikrosondy bylo prokázáno, že bílé jádro i hnědý lem odpovídají převážně opálu-CT. Bílé agregace v "oku" odpovídají směsi křemene a moganitu. Mladší světlá okrajová zóna je tvořena kalcitem s rozptýlenými relikty opálu (kalcit zatlačuje opál). RTG-difrakcí byla prokázána příměs sepiolitu v hnědé zóně a akcesorická množství sepiolitu a chloritu ve vnější okrajové zóně. "Očkové" opály nejsou typickým produktem zvětrávání serpentinitu, ale výsledkem vícestadiového zvětrávacího procesu na rozhraní serpentinitu a granulitu. Zdroj mladší kalcifikace opálů zůstává neobjasněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info