Informace o publikaci

Electrophoretically mediated microanalysis for on-capillary derivatization of amino acids using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde and sodium cyanide

Logo poskytovatele
Název česky Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza pro derivatizaci aminokyselin v kapiláře pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš ŠULCOVÁ Martina GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Aminokyseliny jsou pro živý organismus velmi důležité látky a jejich stanovení poskytuje obraz fyziologického stavu organismu. Jelikož většina z nich nevykazuje nativní fluorescenci, je pro jejich citlivé stanovení pomocí fluorescenční detekce nutná jejich derivatizace. Derivatizační reakce může být prováděna před analýzou v mikrozkumavce (tzv. pre-capillary), přímo v kapiláře (tzv. on-capillary) nebo po analýze (tzv. post-capillary). Derivatizace v kapiláře nabízí mnoho výhod, jako jsou menší spotřeby vzorku a ostatních reagencíí a možnost automatizace. V úzkých kapilárách probíhá míchání reaktantů podélnou difúzí, příčnou difúzí v laminárním toku (TDLFP), nebo pomocí elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy (EMMA). Optimalizace EMMA pro derivatizaci všech standardních aminokyselin pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného a srovnání této metody s derivatizací aminokyselin využívající TDLFP míchání je předmětem tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info