Informace o publikaci

Comparison of on-capillary derivatization of amino acids using different strategies of reactant mixing for capillary electrophoresis coupled with LIF

Logo poskytovatele
Název česky Srovnání metod derivatizace aminokyselin v kapiláře využívajících různé strategie míchání reagencíí pro kapilární elektroforézu s fluorescenční detekcí
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš ŠULCOVÁ Martina GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Aminokyseliny jsou pro živý organismus velmi důležité látky. Jelikož většina z nich nevykazuje nativní fluorescenci, je pro jejich citlivé stanovení pomocí fluorescenční detekce nutná jejich derivatizace. Derivatizační reakce je však často časově náročná, pracná a derivatizační činidla jsou obvykle drahá. Kapilární elektroforéza umožňuje provádět derivatizační reakci před analýzou v mikrozkumavce (tzv. pre-capillary), přímo v kapiláře (tzv. on-capillary) nebo po analýze (tzv. post-capillary). V případě derivatizace v kapiláře probíhá míchání reaktantů podélnou difúzí, příčnou difúzí v laminárním toku (TDLFP), nebo pomocí elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy (EMMA). Dvě metody pro derivatizaci všech standardních aminokyselin pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného využívající míchání reaktantů pomocí TDLFP a EMMA byly optimalizovány a srovnány z hlediska účinnosti míchání reaktantů, citlivosti, opakovatelnosti a aplikovatelnosti na různé vzorky biologické povahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info