Informace o publikaci

Biowaste to energy potential in Czechia

Logo poskytovatele
Název česky Energetický potenciál biodpadů v Česku
Autoři

STRUK Michal HŘEBÍČEK Jiří HORSÁK Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Bioodpad (biologicky rozložitelný komunální odpad) představuje významnou část komunálního odpadu v Česku. Narozdíl od průmyslových biologicky rozložitelných odpadů, kde změny v legislativě a významný nárůst poplatků výrazně snížily produkované množství, produkce komunálního biologicky rozložitelného odpadu se nezměnila v posledních 15 letech, a v poslední době dokonce začíná růst. Vzhledem k mnohem nižším poplatkům za skládkování komunálního odpadu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, jehož převážná část odpadu končí na skládkách, a to nejen bez dalšího využití, ale vytváří negativní dopady v podobě generování skleníkových plynů a možným rizikem kontaminace vody. V tomto článku prezentujeme vývoj biologicky rozložitelného odpadu v Česku, výrobu energie z odpadů, a porovnáváme aktuální stav s energetickým potenciálem z tohoto odpadu. Dle našich odhadů na základě aktuálního množství elektrické energie z biologického odpadu může být její množství zdvojnásobeno i ztrojnásobeno, v porovnání se skutečnou produkci v posledních letech. Navíc jsme předložili návrh na zlepšení stávajících postupů nakládání s biologickým odpadem s cílem stimulovat původce odpadů, aby se zabránilo skládkování biologického odpadu. Hlavní nástroje zahrnují zvýšení skládkování poplatku s následným dotování z alternativních možností nakládání s bioodpadem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info