Informace o publikaci

Comparison of different methodologies – capillary electrophoresis - frontal analysis, equilibrium dialysis, circular dichroism and isothermal titration calorimetry for studying drug-protein interactions

Název česky srovnání čtyř různých metod-kapilární elektroforéza frontální analýza, rovnovážná dialýza, cirkulární dichroismus a isotermální titrační kalorimetrie-pro studium interakcí léčivo-protein
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis farmakokinetické a farmakodynamické chování léčiv je ovlivňováno jeho vazbou na lidský sérový albumin. Posouzení analytických metod pro analýzu těchto interakcí s malou spotřebou vzorku je tedy velmi potřebné. Společnou výhodou těchto metod je možnost měřit interakce vazebných partnerů ve fyziologických podmínkách bez imobilizace nebo značení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info