Informace o publikaci

Edukace pacientů před cévněchirurgickým výkonem s použitím implantátu

Autoři

JUŘENÍKOVÁ Petra KNECHTOVÁ Zdeňka TŘÍLETÁ Lenka KYASOVÁ Miroslava STAFFA Robert NOVOTNÝ Tomáš ZAPLETALOVÁ Markéta DVOŘÁKOVÁ Alena PADĚROVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl: Zjistit: a) jak jsou pacienti předoperačně edukováni, b) jaké jsou jejich předoperační emoce a jejich příčiny, c) jaká je jejich spokojenost edukací zdravotnickým personálem. Metodika: Strukturované rozhovory s pacienty analyzované pomocí otevřeného kódování. Výsledky: Studie se zúčastnilo 15 pacientů. Všichni pacienti již měli předchozí zkušenost s hospitalizací a 11 z nich již podstoupilo alespoň jednu operaci. Všichni pacienti uvedli, že byli seznámeni s podstatou onemocnění a možnostmi léčby. Jedenáct pacientů (73 %) slovně vyjádřilo, že mají strach z nadcházející. Z rozhovorů vyplynulo, že by pacienti uvítali nejen slovní poučení, ale i jiné druhy informačních zdrojů. Závěr: Výsledky studie potvrzují potřebu adekvátní předoperační edukace, a to nejlépe v individualizované formě s ohledem na specifické potřeby každého pacienta.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info