Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1.

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel SÁDLO Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Czech Republic; phytosociology; plant communities; plant ecology; syntaxonomy; vegetation
Přiložené soubory
Popis Příspěvek představuje první díl série článků, ve kterých by měly být komentovány vybrané význačné vegetační typy zaznamenané na území České republiky. V tomto dílu jsou zahrnuty následující vegetační typy: 1) Vápnomilné bory rostoucí na vápencových skalních výchozech v Moravském krasu, které lze pravděpodobně řadit do svazu Erico-Pinion. Tento svaz zahrnuje perialpidské vápnomilné bory, které náleží k velmi vzácným vegetačním typům České republiky. 2) Ruderální vegetace s vysokou pokryvností Chenopodium murale (asociace Polygono arenastri-Chenopodietum muralis) zaznamenané aktuálně na jihu Moravy. 3) Ruderální vegetace s dominancí Tribulus terrestris (asociace Tribulo-Tragetum) zjištěná v Brně, jde o první záznam tohoto vegetačního typu v celé České republice. 4) Slanomilné trávníky ze svazu Puccinellion limosae pozorované na obnoveném jihomoravském slanisku Zápověď u Terezína. 5) Druhově chudá vodní vegetace s neofytní kapradinou Azolla filiculoides (asociace Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis), která byla poprvé zaznamenána na také na Moravě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info