Informace o publikaci

Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínají učitele

Autoři

JANÍK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva ULIČNÁ Klára JANÍK Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Začínající učitelé jsou kategorií učitelů vyžadující speciální pozornost, a to nejen proto, že učitelský noviciát představuje citlivou fázi v procesu stávání se učitelem, ale také proto, že začínající učitelé jsou předpokladem revitalizace učitelské profese i školy jako takové. Není tedy divu, že se začínajícím učitelům věnuje pozornost mj. v souvislosti s tvorbou učitelských standardů a kariérních systémů v různých zemích vč. České republiky. U nás je tato problematika řešena z úrovně MŠMT ve vazbě na standard a kariérní systém v rámci snah o budování komplexního systému podpory učitelské profese. V rámci projektu "GA15-12956S Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů”, který je řešen na PdF MU, jsou sledovány související zahraniční přístupy a empiricky zkoumány problémy a potřeby začínajících učitelů v České republice. V příspěvku bude představen záměr tohoto výzkumu a povede se diskuse o tom, jak by mohly jeho výsledky vstoupit do aktuálních snah MŠMT směřujících k vytvoření adaptačního období pro začínající učitele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info