Informace o publikaci

Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna.

Autoři

KOLÁŘOVÁ Jitka LINDOVSKÁ Eliška FRIŠAUFOVÁ Magda

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis V závěrečné výzkumné zprávě předkládáme analýzu tématu ženského bezdomovectví a násilí ve dvou městech České republiky, realizovanou organizacemi Jako doma – Homelike, o.p.s. a ASLIDO, z.s v rámci projektu Společně jako doma bez násilí. Cílem výzkumu bylo porozumět tématu ženského bezdomovectví v souvislosti s násilím a analyzovat stávající možnosti podpory těmto ženám. Na základě cíle výzkumu jsme formulovaly hlavní výzkumnou otázku: „Jakou roli hraje násilí a stávající systém pomoci a podpory v životní situaci bezdomovectví a násilí z pohledu žen bez domova a pomáhajících pracovníků?“ V první kapitole se věnujeme vymezení základních pojmů. Popisujeme ženské bezdomovectví a vyloučení z bydlení s jeho specifiky. V obecné rovině popisujeme násilí a jeho formy, zaměřujeme se na násilí ve vztahu k ženskému bezdomovectví popsanému v dostupné literatuře. Druhá kapitola je kapitolou metodologickou. Předestíráme v ní participativní výzkum jako zastřešující metodologii výzkumu, věnujeme se popisu organizace výzkumu, výběru výzkumného souboru a jeho charakteristikám. Popisujeme metody sběru dat a analýzy dat a v neposlední řadě se věnujeme etickým aspektům výzkumu a jeho validitě. Ve třetí kapitole představujeme analytickou práci s daty v podobě specifikace výzkumných subkategorií a kategorií. Čtvrtá kapitola popisuje způsoby násilí a jeho aktéry, jak je identifikovaly účastnice výzkumu bez domova. V páté kapitole analyzujeme strategie řešení násilných situací od prevence násilí, přes strategie zastavení aktuálního násilí, odchodové strategie až po strategie pomoci druhým a strategie řešení institucionálního násilí. Kapitola šestá rozkrývá ženami identifikované bariéry pomoci a podpory jak na individuální, tak na systémové úrovni. Zároveň se věnuje popisu podpůrných faktorů změny životní situace žen. V sedmé kapitole analyzujeme stávající systém pomoci a podpory pohledem pomáhajících pracovníků. V osmé kapitole shrnujeme výstupy setkání žen k validitě výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info