Informace o publikaci

Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách

Autoři

KURDÍK Stanislav MELICHAR Rostislav NOVÁK Jiří VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5255/5646
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova texture x-ray diffraction analysis; tectonic; calcite; preferred orientation; pole figures
Popis Cílem práce bylo aplikovat texturní RTG difrakční analýzu pro studium tektonicky deformovaných hornin, u kterých není možné posoudit přednostní orientaci krystalových agregátů pomocí optických metod. Tato metoda byla vyvíjena především pro účely metalografie a v geologii byla využita minimálně. Vzorky jemnozrnného vápence byly odebrány na výchozech, na kterých byl znám smysl tektonického pohybu. Tektonickou situaci bylo tedy možné korelovat s daty získanými RTG texturní analýzou. Analýzy byly provedeny na dvou difraktometrech s různými geometriemi přístroje. U prvního měření (Schulzova reflexní geometrie) bylo nutné provést korekci naměřených dat z důvodu náklonu vzorku, což vedlo k vychýlení vzorku ze směru dopadajícího rentgenového svazku. Druhé měření (in-plane geometrie) bylo prováděno s fixním úhlem náklonu a vzorek pouze rotoval v rovině paralelní s rovinou dopadajícího rentgenového svazku. Tím byla odstraněna chyba při náklonu vzorku. Výsledky ve formě pólových obrazců poukazovaly na mechanismus deformace. Orientace ploch štěpnosti kalcitu podél foliace indikuje kataklastický tok. Tato metoda je tedy použitelná pro určování mechanismů deformace. Asymetrie pólových obrazců mohou ukazovat směr pohybu, ale také mohou odrážet nehomogenity vzorku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info