Informace o publikaci

Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí

Autoři

PROUZA Ivan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mzyf63c7obza&tocid=mzyf63c7obza
Obor Právní vědy
Klíčová slova animal, thing, legal personhood, subjectivity, dereification
Popis Tato práce se zaměřuje na právní status zvířat v novém občanském zákoníku. Cílem této práce je přiblížit, čím bylo ovlivněno pojímání zvířat v soukromém i veřejném právu. Zaměřil jsem se na změny, jež přinesl nový český občanský zákoník a též na související otázky právní subjektivity zvířat. Zvolený problém jsem přiblížil pomocí analýzy dosud publikovaných souvisejících textů a komparativní metody. Provedený výzkum objasnil ideová východiska současného stavu, i praktické důsledky aktuálních změn právní úpravy, kdy zvířata již nejsou pojímána jako věci, nýbrž jako nová kategorie, odlišná od věcí i osob, a nastínil i možný vývoj v budoucnu. Výsledky této práce umožňují pochopit místo zvířat na pomyslné ose mezi subjektem a objektem práv, dále pak analyzuje kritické názory týkající se subjektivity zvířat. Práce dále ukazuje, že pojetí zvířat jako osob představuje problém spíše v úrovni kulturně-historické nežli právně-technické či teoretické.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info