Informace o publikaci

Salvatore Ignazio Pintus. Nástin osudů a díla duchovního a literáta jako doklad intenzivních kulturních kontaktů rakouského Slezska a Brna na přelomu 70. a 80. let 18. století

Autoři

MAŇAS Vladimír

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příležitostné tisky, libreta a další oslavné texty, mohou mít velký význam nejen z hlediska bibliografického, ale mohou nabízet vítaný vhled do jinak stále nedostatečně zmapovaného přediva vztahů moravské a slezské aristokracie doby osvícenství. Poměrně překvapivým a dosud málo známým aktérem je exjesuita Ignazio Salvatore Pintus (1719–1786). Vladimír Maňas se na základě dobových svědectví, příležitostných tisků a tehdejší publicistiky pokusil o rekonstrukci osudů tohoto teologa a literáta, který do střední Evropy přišel z Říma jako zpovědník vratislavského biskupa Schafgotsche a dožil jako emeritní konzistoriální rada v Brně. Vedle zmíněných Pintových publikací, s výjimkou libret oratorií a oper pro Carla Ditterse převážně příležitostných děl, náleží mezi klíčové prameny Wienerische Kirchenzeitung, šířeji málo známé periodikum vydávané v osmdesátých letech 18. století M. A. Wittolou ve Vídni, které přináší i řadu glos k moravskému prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info