Informace o publikaci

Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy

Autoři

ČINČERA Jan JANČAŘÍKOVÁ Kateřina MATĚJČEK Tomáš LUPAČ Miroslav ŠIMONOVÁ Petra BARTOŠ Jan

Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Metodika je určena pro autoevaluaci výuky environmentální výchovy na druhém stupni základních škol. Jejím cílem je poskytnout školám zpětnou vazbu, a zvýšit tak kvalitu realizované environmentální výchovy na školách. Její struktura vychází z doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu environmentální výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V rámci každé cílové oblasti stručně přibližuje aplikovaná teoretická východiska, definuje a vysvětluje kategorie kvality, které jsou předmětem autoevaluace, a nabízí možnost jednoduchého bodového ohodnocení školy.