Informace o publikaci

Model dárcovského chování v České republice

Autoři

HLADKÁ Marie HYÁNEK Vladimír

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Oeconomica Pragensia
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.vse.cz/aop/572
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aop.572
Obor Ekonomie
Klíčová slova altruism; charitable giving; motive; non-profit organisation; philanthropy; pro-social behaviour
Popis Předkládaný článek se zaměřuje v ontologické rovině na zkoumání proměnných stojících v pozadí rozhodnutí jednotlivce darovat peníze neziskové organizaci a v gnoseologické rovině na zkoumání jejich vlivu na rozhodnutí darovat. Autoři provádí na základě content analysis nejvýznamnějších zahraničních výzkumů identifikaci a systematizaci faktorů, které mohou mít vliv na rozhodnutí jednotlivce darovat peníze a předkládají jejich vlastní kategorizaci. Následně výstupy kategorizace operacionalizují do výzkumného šetření a na základě jeho výsledků předkládají sadu proměnných, které mají u vybraného vzorku obyvatel České republiky vliv na rozhodnutí darovat peníze neziskovým organizacím. Dané proměnné jsou v textu rozděleny na proměnné endogenní, vnitřní (motivy) a proměnné exogenní, vnější (determinanty). Předkládaný článek dále porovnává, jak se výsledky výzkumného šetření shodují s výsledky zjištěnými v content analysis.
Související projekty: