Informace o publikaci

Hledání hodnot a měřítek: chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? K diskuzím o reflexi české literatury na počátku 90. let 20. století

Autoři

LOLLOK Marek

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Text se zabývá nejvýznamnějšími časopiseckými polemikami věnovanými reflexi české literatury v letech 1990–1993. Zahrnuje zejména ty příspěvky, jejichž předmětem je (pokus o) definování kritérií aplikovatelných v literární kritice v nových společenských podmínkách. V programových textech, jakož i navazujících replikách, případně jiných podstatných příspěvcích a vyjádřeních k tématu, si kromě klíčových tezí a způsobů argumentace všímáme vztahu k ostatním diskutujícím: zejména sledujeme protichůdné či konsenzuální názory. V jednotlivých podkapitolách se snažíme přiblížit témata a dobový literárněkritický diskurz sledovaného období.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info