Informace o publikaci

Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV

Autoři

TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr VRBAS Jaroslav NYKODÝM Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/vsechna-vydani-770.html
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova curriculum; physical skills; test battery; MOBAK 1; ISCED 1
Popis Současné vzdělávání žáků na základní škole se odvíjí od kurikula RVP ZV. V rámci jednotlivých předmětů jsou určeny kompetence a cíle, kterých má žák dosáhnout za určitý časový úsek. Aby bylo možné zaznamenat dosažené kompetence a cíle také v tělesné výchově, je nezbytné vytvářet nástroje hodnocení, které jsou prakticky použitelné pro školní tělesnou výchovu a odpovídají obsahu výuky sportovních her na 1. stupni základní školy. Cílem tohoto příspěvku je představení mezinárodní spolupráce založené na ověřování testové baterie MOBAK jako jedné z možností využití testů pohybových dovedností ve školní tělesné výchově u dětí mladšího školního věku v České republice a představení výsledků pilotního měření na vybraných základních školách v jihomoravském kraji pomocí popisné statistiky vyhodnocení. Na základě prvotního měření jsme zjistili (n357), že výsledky podle věku jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Také na základě zpětné vazby zúčastněných učitelů můžeme konstatovat, že se testová baterie pohybových dovedností MOBAK 1 setkala s kladnou odezvou v praxi. Domníváme se, že je potřeba ověřit možnosti této baterie na větším počtu testovaných, a proto se snažíme o navázání hlubší spolupráce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info