Informace o publikaci

Pohlavní dimorfismus a vliv stárnutí na míru exprese ornamentů vlaštovky obecné (Hirundo rustica).

Autoři

KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie TOMÁŠEK Oldřich PETRŽELKOVÁ Adéla MICHÁLKOVÁ Romana SOUDKOVÁ Martina CEPÁK Jaroslav ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je sociálně monogamním pěvcem, v jehož pohlavním výběru se uplatňuje vliv ornamentů (melanoidní zbarvení ventrální části těla u H. r. erythrogaster, prodloužená ocasní pera u H. r. rustica). U dalších poddruhů se uplatňují kombinace těchto znaků, které se různou měrou podílí na pohlavním dimorfismu. Míra exprese ornamentů a jejich podíl na pohlavním dimorfismu je ovšem u tohoto druhu variabilní nejen mezi jednotlivými podruhy, ale i mezi populacemi jednoho poddruhu. Například, délka ocasu se mění s latitudinálním gradientem, jako pohlavně dimorfický znak se uplatňuje spíše u severních populací. Další proměnnou ovlivňující délku ocasních per a zbarvení ptáků může být věk, detailních studií zabývajících se touto problematikou je však málo a protiřečí si. Zde hodnotíme míru pohlavního dimorfismu a změny v expresi druhotných ornamentů (délka ocasu, intenzita zbarvení ventrální části těla) v průběhu života samců i samic v jihočeské populaci evropského poddruhu vlaštovky obecné (H. r. rustica) studované v letech 2010–2014. Výsledky založené na pozorování stovek jedinců v průběhu jejich života naznačují, že u sledované populace se coby pohlavně dimorfický znak s výrazně vyšší expresí u samců uplatňuje délka vnějších ocasních per a tmavost břišní strany těla. V rámci samců je patrná korelace délky ocasních per a saturace břišní strany těla, současně se snižuje jas břicha (dlouhoocasí ptáci jsou tmavší). S narůstajícím věkem se u samců i samic prodlužují ocasní pera. Stárnutí se ve studované populaci dále projevuje ztmavnutím ventrální strany těla, tento jev je pozorovatelný především u samců. Prokázali jsme, že délka vnějších ocasních per je důležitým pohlavně dimorfickým znakem a že míra exprese tohoto znaku je věkově závislá. Výsledky jsou zajímavé i v kontextu asortativního párování podle délky ocasních per, zaznamenanému v naší i v dalších vlaštovčích populacích. Práce byla podpořena projektem LH14045: Program LH – KONTAKT II (MŠMT).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info