Informace o publikaci

COMPARISON OF CENTER OF GRAVITY MOVEMENT IN SELECTED TENNIS PLAYERS

Název česky Porovnání pohybu těžiště těla vybraných tenisových hráčů
Autoři

MUDRA Pavel PSALMAN Vladimír

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj STUDIA KINANTROPOLOGICA
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova tennis; center of gravity; kinematic parameters of tennis motion
Popis Tenis je nádherný sport, který mohou hrát hráči s různou herní kvalitou. Optimální tenisová technika vyžaduje aktivovat celé tělo. Samozřejmě, že hrající horní končetina je dominantní, ale správný tenisový úder je založen i na adekvátní aktivitě jiných částí těla, jakými jsou například nedominantní horní končetina, nohy, trup, atd. Zaměřili jsme se srovnání aktivity trupu u tří hráčů různé tenisové kvality. Byla použita troj-rozměrná kinematická analýza a s pomocí softwaru Simi Motion jsme získali výsledky kinematické ukazatelů 13 vybraných segmentů těla a tenisové rakety. Ale za nejdůležitější v této studii jsme považovali srovnání trajektorií, rychlostí a zrychlení těžiště těla, což ukazuje na práci trupu v průběhu provádění tenisových úderů. Brán v úvahu byl předo-zadní, stranový (laterální) a vertikální pohyb (ve všech osách x, y a z) a absolutně rychlosti a zrychlení hrající horní končetiny a těžiště těla. Porovnávali jsme tři hráče různé tenisového úrovně. Nejlepší z nich byl 25letý 751. v profesionálním žebříčku ATP (mezinárodní úroveň), druhý nejlepší ve věku 25 let patřil do národní úrovně (23. v slovenském národním žebříčku) a nejnižší tenisovou úroveň měl 17 letý junior patřící do české juniorské špičky (2. v slovenském juniorském žebříčku). Každý hráč této testované skupiny absolvoval 10 pokusů, úderů typu forhend, z nichž byl vybrán ten, který byl tenisového nejlepší. Po vyhodnocení a porovnání získaných 1,2,3 výsledků jsme zjistili významné rozdíly mezi hráči, což potvrzuje důležitost práce trupu při hraní vysoce kvalitních tenisových úderů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info