Informace o publikaci

Synthesis of Graphene Sheets using Microwave Plasma Torch Discharge

Název česky Syntéza grafénu v mikrovlnném pochodňovém výboji
Autoři

TOMAN Jozef JAŠEK Ondřej JURMANOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry: WITH JOINT COST TD1208 WORKSHOP: Non-equilibrium plasmas with liquids for water and surface treatment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova microwave plasma; torch discharge; graphene flakes
Popis V této práci byla studována syntéza dvojrozměrných, grafenu podobných struktur v mikrovlnném plazmovém hořáku (MPT). MPT pracuje při atmosférickém tlaku v argonové atmosféře. Výboj byl buzen mikrovlnným generátorem, který pracuje na standardní frekvenci 2,45 GHz. Jako prekurzor byl vybrán kapalný ethanol, kterého páry byly vedeny argonem do oblasti výboje. Rozklad ethanolu, za určitých depozičních podmínek, vedl k syntéze grafenovych šupin. Vytvořené vzorky byly analyzovány s použitím Ramanovy spektroskopie a elektronové mikroskopie. Výboj byl zkoumán pomocí optické emisní spektroskopie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info