Informace o publikaci

Porovnání vlastností hemolymfy slunéček pocházející z tělní dutiny a z reflexního krvácení

Autoři

ŘEŘICHA Michal DOBEŠ Pavel HYRŠL Pavel KNAPP Michal

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Reflexní krvácení je jeden ze způsobů chemické obrany některých bezobratlých vůči predátorům. Hemolymfa slunéček obsahuje páchnoucí, nechutné a často pro predátory přímo toxické látky, především různé alkaloidy. U dospělců slunéček je reflexní krvácení realizováno především z kolenních kloubů a u larev z otvorů na hřbetní straně zadečkových článků. Reflexní krvácení samo o sobě může být pro slunéčka fyziologicky nákladné. Může znamenat ztrátu cenných bílkovin, hemocytů, vody atd. Nabízí se proto evoluční hypotéza, že mechanismy omezující tyto ztráty by měly zvyšovat fitness slunéček. Cílem naší studie bylo ověřit možnou existenci takových mechanismů. Pro tři druhy slunéček (Harmonia axyridis, Coccinella septempunctata a Ceratomegilla undecimnotata) jsme ověřovali, zda obsah hemocytů v hemolymfě vykrvácené je stejný jako v hemolymfě kolující uvnitř těla. Stejně tak jsme porovnávali obsah bílkovin a antimikrobiální aktivitu hemolymfy proti E. coli. Hemolymfa z tělní dutiny byla odebrána metodou punkce, tedy vpichem entomologickým špendlíkem o průměru 0,35 mm do těla v oblasti zadoprsí. Předběžné výsledky ukazují, že koncentrace hemocytů a bílkovin se neliší mezi hemolymfou z tělní dutiny a tou reflexně vykrvácenou pro žádný ze zkoumaných druhů. Výsledek má jak metodologické souvislosti (možnost odběru hemolymfy pro imunologické analýzy bez traumatizace zvířat jejich poraňováním), tak praktické důsledky pro život slunéček (s plnohodnotnou hemolymfou obsahující velké množství hemocytů je třeba šetřit). Naše studie navíc ukazuje zajímavé mezidruhové rozdíly v základních parametrech hemolymfy slunéček. Například invazní slunéčko Harmonia axyridis má významně vyšší koncentraci hemocytů než dva zkoumané druhy našich původních slunéček.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info