Informace o publikaci

Abdominal sternites and their trichobothria in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)

Název česky Abdominální sternity a trichobotrie ploštic z nadčeledi Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)
Autoři

HEMALA Vladimír KMENT Petr MALENOVSKÝ Igor

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Pregenitální abdomen, poměrně konzervativní v jeho evolučních modifikacích, může hrát klíčovou roli pro pochopení fylogenetických vztahů u hmyzu (např. Sweet 1996: Studies on Hemipteran Phylogeny: 119–158). Jednou z důležitých abdominálních struktur u ploštic (Heteroptera) jsou trichobotrie: nitkovité senzily s mechanoreceptivní funkcí, vnímavé ke vzdušnímu proudění a středně silným vibracím (Keil 1997: Microsc. Res. Tech. 39: 506–531). Vzor rozmístění trichobotrií na abdomenu je znám jako použitelný znak pro vyšší systematiku ploštic: infrařád Pentatomomorpha, který zahrnuje také nadčeleď Pyrrhocoroidea s jejíma dvěma čeleděma, Largidae a Pyrrhocoridae (ruměnice). Nicméně, abdomen a jeho trichobotrie byli dosud u nadčeledi Pyrrhocoroidea studovány jen málo. V současnosti máme prostudované zástupce 63 rodů nadčeledi (ze 69 v současnosti známých) a pro mimoskupinové porovnání (tzv. outgroup comparison) jsme využili šesti nominotypických rodů ze šesti čeledí v nadčeledích Coreoidea a Lygaeoidea, které představují sesterské skupiny k nadčeledi Pyrrhocoroidea. Většina studovaných exemplářů byla studována v nasucho preparovaném stavu pod optickým stereomikroskopem a u několika skupin taxonů byl ilustrován ventrolaterální pohled na abdomen. Naše práce představuje první morfologickou studii porovnávající drtivou většinu rodů nadčeledi Pyrrhocoroidea a jako první používá pozice trichobotrií na abdomenu dospělců pro mezirodovou komparaci. Ovšem, zkoumaná sada znaků sama o sobě nepostačuje k objasnění fylogenetických vztahů v rámci Pyrrhocoroidea. Proto bude zapotřebí dalšího výzkumu k testování monofylie rozeznaných skupin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info