Informace o publikaci

Fylogeografie a rozšíření afrických myší druhového komplexu Praomys jacksoni

Autoři

MIZEROVSKÁ Daniela BRYJA Josef NICOLAS Violaine DEMOS Terrence KERBIS PETERHANS Julian C. KONEČNÝ Adam

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Hlodavci tvoří bohatou a prakticky významnou skupinu savců, která zahrnuje až 42% všech druhů savců na Zemi. Přesto existují rozsáhlé oblasti (např. Afrotropická oblast), kde i základní informace o jejich diverzitě chybí. Jedním z nejpočetnějších rodů lesních hlodavců Afriky jsou zástupci rozmanitého a taxonomicky nedořešeného rodu Praomys. V souladu s publikovanými údaji je rozlišováno pět druhových komplexů: P. tullbergi, P. jacksoni, P. daltoni, P. delectorum a P. lukolelae. V našem příspěvku se zaměřujeme na poslední taxonomicky dosud neprostudovaný komplex Praomys jacksoni, který obsahuje celkem pět druhů: P. degraaffi, P. jacksoni, P. minor, P. mutoni a jeden dosud nepopsaný druh Praomys sp. B. Vytvořili jsme fylogenetickou analýzu na základě mitochondriálního genu pro cytochrom b, ve které byly použity všechny v současnosti dostupné sekvence napříč celým známým areálem rozšíření těchto druhů (ze sběrů našich i evropských a amerických kolegů). V dalším kroku byla analyzována detailní fylogeografická struktura vybraných druhů s velkým rozšířením (Praomys sp. B, P. jacksoni), se zaměřením na testování role velkých řek jako bariér genového toku a na místa sekundárního kontaktu diverzifikovaných linií ve východní Demokratické republice Kongo a v oblasti Albertinského riftu. Pro další studium evoluční historie plánujeme porovnání mitochondriálních linií a sekvencí nukleárních genů. Práce byla podpořena grantem 15-20229S.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info