Informace o publikaci

Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality

Logo poskytovatele
Název česky Městské místo jako heterochronotopie: případová studie brněnské lokality
Autoři

OSMAN Robert SEIDENGLANZ Daniel MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/uploads/b6f61c5b61c89d4567f1bbeb3b0b7eb9cbeb288e_16-6-07Osman17.indd.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.291
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova place; heterotopia; heterochronia; heterochronotopia; Brno
Popis Článek vychází z dlouhodobého studia vztahů mezi prostorem a časem. Prostor zde není chápán jako bezrozměrný, prázdný a homogenní kontejner; v článku je používán koncept unikátního a významuplného místa. Problematika určení integrálního a významuplného místa je nazírána skrze Foucaultův koncept heterotopie. Určité místo ve městě je propojeno s řadou dalších míst, které jsou tak v tomto místě nějakým způsobem přítomné. Místo tak nemůže být vnímáno jako homotopie, nýbrž jako heterotopie. Místo může být dále zkoumáno z časového úhlu pohledu. Různé časy (rytmy) se v místě prolínají a odkazují k procesům, které se odehrávaly v jiných (často velmi vzdálených) časech. Podobně jako místo může být prostorově chápáno jako heterotopie, z časového hlediska může být chápáno jako heterochronie. Pojem heterochronotopie popisuje místo otevřené prostorově vůči jiným místům a časově vůči jiným časům. V empirické rovině se článek zaměřuje na vybrané místo v postsocialistickém a postindustriálním Brně (Česká republika). Cílem článku je (1) identifikovat vazby propojující zkoumané místo s jinými místy a časy a (2) popsat toto místo jako systém vztahů. Článek nabízí příklad "hustého popisu" místa jako prostorově a časově neurčitelné entity, poskytuje materiál ke kritické reflexi předpokladu určitelnosti a uzavřenosti městského místa a představuje heterochronotopii jako koncept vystihující prostorově a časově neuzavřené místo v současném městě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info