Informace o publikaci

What science is about – development of the scientific understanding of secondary school students

Název česky O čem je věda – rozvoj vědeckého porozumění u žáků středních škol
Autoři

ČINČERA Jan TICHÁ Irena MEDEK Michal ČINČERA Pavel LUPAČ Miroslav TICHÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Research in Science and Technological Education
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1080/02635143.2017.1285760
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Environmental education; program evaluation; inquirybased learning; residential program; scientific understanding
Popis Východiska: Rozvoj vědeckého porozumění žáků středních škol je jedním z cílů environmentální výchovy. Není ale dosud zcela zřejmé, jaké výchovně vzdělávací strategie a jaké další faktory přispívají k efektivitě takto orientovaných programů Cíl: Cílem studie bylo analyzovat, zda strategie aplikovaná outdoorovým centrem environmentální výchovy úspěšně rozvíjí vědecké porozumění a zájem o studium přírodních věd na vysoké škole, a zda toto porozumění souvisí s genderem či zájem o další studium. Popis programu: Zkoumaný program byl 3-5 dní dlouhý a byl založen na principech badatelsky orientované výuky aplikované do prostředí outdoorového centra environmentální výchovy. Vzorek: Analýza vycházela z dat od 83 žáků (60 dívek, 23 chlapců), kteří se účastnili programu (průměrný věk 16,45 let). Kontrolní skupina se skládala z 93 žáků (59 dívek, 34 chlapců), průměrný věk 17,5 let. Design a metody: Studie aplikovala kvaziexperimentální design se dvěmi skupinami, kdy každá obdržela stejný dotazník ve stejném časovém rozestupu. Nástroj se skládal ze tří částí: 1-položkového Science and Engineering Indicator, 1 Likertovské položky pro hodnocení zájmu žáků studovat přírodní vědy a problémového úkolu ověřujícího žákovské porozumění postupu vědeckého bádání. Výsledky: Program pravděpodobně pozitivně ovlivnil žákovské porozumění principům a postupu vědecké práce, zatímco neměl efekt na jejich zájem studovat přírodní vědy na univerzitě. Závěr: Hodnocená strategie, obsahující prvky jako bylo např. využití mobilních technologií, rovnováha mezi učitelem a žáky řízenou výukou či emocionálně orientované aktivity se ukázala efektivní pro rozvoj žákovského vědeckého porozumění. Pro posílení zájmu žáků studovat přírodní vědy by ale bylo potřeba aplikovat jiné, pokročilejší postupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info