Informace o publikaci

Data o potenciálních biologických efektech emergentních látek v environmentálních směsích - Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)

Autoři

HILSCHEROVÁ Klára ČUPR Pavel NOVÁK Jiří BITTNER Michal SÁŇKA Ondřej VRANA Branislav SHARMA Anežka BÁNYIOVÁ Katarína PROKEŠ Roman BORŮVKOVÁ Jana BEČANOVÁ Jitka SMEDES Foppe VOJTA Šimon MIKEŠ Ondřej ŠEBKOVÁ Kateřina URÍK Jakub PROKEŠOVÁ Barbora KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) dle smlouvy č. 201301009 ze dne 16.12.2014. Předkládaný soubor map obsahuje série studií zaměřených na různé složky prostředí. Celkově jsou zahrnuty výsledky ze sedmi studií, čtyři z nich jsou zaměřeny na akvatické prostředí, dvě na vnější ovzduší a jedna na vnitřní prostředí budov. Čtyři studie přinášejí data o potenciálních biologických efektech látek v environmentálních směsích z různých typů akvatických ekosystémů. V mapách jsou prezentována data ohledně kontaminace vody (vzorkované i pomocí pasivních vzorkovačů) a sedimentů jako důležitých sledovaných matric z hlediska výskytu emergentních polutantů. Uživatelem těchto výsledků je nejen odborná veřejnost, ale také státní a regionální správa včetně odborů MŽP, které mohou výsledky uplatnit k plnění povinnosti ČR v rámci mezinárodních úmluv. Další cílovou skupinou uživatelů jsou i firmy a instituce zabývající se kvalitou a znečištěním vnitřního a vnějšího prostředí a vodního ekosystému. V podmínkách ČR jsou to zejména zdravotní ústavy, místní samosprávy, hygienické stanice a společnosti zodpovědné za kvalitu a hygienický stav užívaných staveb, dále pak státní podniky Povodí a Český hydrometeorologický ústav. Soubor map byl dne 22.12.2016 certifikován Ministerstvem životního prostředí a publikována ve Věstníku MŽP 1/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info