Informace o publikaci

Ženy na cestě

Autoři

REMSOVÁ Lenka KRIŠOVÁ Dagmar ČERNÁ Eliška

Rok publikování 2016
Druh Umělecké realizace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Autorská inscenace intearaktivního divadla s ženami se zkušeností domácího násilí, které se ocitly v situaci bytové nouze. Inscenace byla součástí informační kampaně, jejímž posláním bylo zvyšování povědomí a citlivosti vůči tématu násilí na ženách a to u žen bez domova, sociálních pracovnic a pracovníků i veřejnosti. Toto interaktivní představení hraním pro další ženy v obtížné sociální situaci hledá společné prvky jejich osobních příběhů a společnou cestu ke změně dané situace; zkoumá příčiny a mechanismy jejich fungování ve společnosti. Projekt byl podpořen Open Society Found, Norway fonds na Ostravské univerzitě.