Informace o publikaci

Změny teploty vzduchu na ostrově Jamese Rosse v kontextu Antarktického poloostrova

Autoři

AMBROŽOVÁ Klára LÁSKA Kamil

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti 2016
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti 2016
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova Antarctic Peninsula; James Ross Island; air temperature; air temperature trend
Popis Oblast Antarktického poloostrova (AP) patřila k jedněm z nejrychleji se oteplujících míst na jižní polokouli, avšak nyní má trend teploty vzduchu v oblasti AP klesající tendenci. V blízkosti východního pobřeží AP se na ostrově Jamese Rosse nachází česká vědecká stanice J. G. Mendela. Na ostrově probíhají od r. 2004 meteorologická měření, která kromě samotného výzkumu klimatu ostrova poskytují důležité informace také pro další geovědní obory, např. glaciologii, hydrologii, periglaciální geomorfologii. V tomto příspěvku byla porovnávána průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse vůči pěti stanicím v oblasti AP (Bellingshausen, Esperanza, Faraday/Vernadsky, Marambio a Rothera). Na ostrově J. Rosse byly analyzovány dvě nejdelší teplotní řady ze stanice J. G. Mendela (10 m n. m.) a vrcholu Bibby Point (375 m n. m.). V období 2005–2015 byl na těchto stanicích zjištěn rovněž klesající trend, přičemž pokles byl nejintenzivnější ze všech porovnávaných stanic v oblasti AP. Variabilita průměrných ročních teplot vzduchu na ostrově J. Rosse odpovídala průběhu teplot na stanicích v severovýchodní části AP (Marambio, Esperanza) a naopak se výrazně lišila od stanic na západním pobřeží AP (Faraday/Vernadsky, Rothera). Průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse byla vždy nejnižší ze všech stanic s výjimkou stanice Marambio, ležící na ostrově Seymour v západní části Weddellova moře.
Související projekty: