Informace o publikaci

Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu

Autoři

KAŠPAROVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/187-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2017/3693
Doi http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2017.53.1.303
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova home schooling; anthropology of education; ethnotheory; cultural creatives
Přiložené soubory
Popis Článek se zamýšlí nad tím, zda a kdy je možné považovat domácí vzdělávání za výraz kulturního kreativismu, jak jej definovali Ray a Andersonová. Heterogenní podstata domácího vzdělávání je teoreticky rámována antropologií vzdělávání, úžeji pak odlišnými rodičovskými etnoteoriemi (Harkness a Super) a teorií kapitálů (Bourdieu). Na pozadí primárního výzkumu, zastoupeného v textu především dvěma případovými studiemi, je zde ukázáno, jak rodiny praktikující domácí vzdělávání vstupují do hry o kapitály, jak odůvodňují svá rozhodnutí a vyjednávají svoji odlišnost. Na základě individuální praxe tyto rodiny následně přispívají k celkové proměně vzdělávacího pole. Vzhledem k tomu, že tak nečiní z pozice charismatického vůdce, ale v přesvědčení o vlastní osamocenosti, dochází autorka k závěru, že paralela s kulturním kreativismem je v této oblasti možná.