Informace o publikaci

Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování

Autoři

HORECKÝ Jan HALÍŘ Jakub SMEJKAL Michal SPRINGINSFELDOVÁ Nelly

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Pracovní podmínky ve školství vykazují v celé řadě bodů společný charakter a úpravu s pracovními podmínkami jakýchkoliv jiných zaměstnanců. Specifická pravidla vyplývají na povrch tam, kde je třeba respektovat zvláštní povahu činnosti zaměstnanců ve školství, a to navíc s ohledem na zajištění agendy škol a školských zařízení soukromými školami, resp. školami, jejichž náklady na provoz jsou plně hrazeny z veřejných rozpočtů. Od běžných zaměstnanců soukromého sektoru se budou pedagogičtí zaměstnanci lišit např. výší zákonné dovolené, rozsahem pracovní doby, po kterou jsou povinni vykonávat aktivně přímou pedagogickou činnosti, popř. stanovením výše odměny za práci (dle platových tabulek - vyjma soukromé školství). Komplex pracovních podmínek se může lišit v případě, kdy se jedná o veřejné školství (zaměstnanci odměňovaní platem), nebo o soukromé školství (zaměstnanci odměňovaní mzdou). Finanční stránka je však v obou případech podstatná pro vytvoření pracovního prostředí i vhodných a motivačních pracovních podmínek. Při zamyšlení nad specifičností oblasti školství, s ohledem na různé pracovní podmínky, krystalizuje jako základní prvek pracovních podmínek finanční agenda, resp. financování a prostředky na platy a další benefity. Vzhledem k tomu, že právo na vzdělání osob realizuj stát především prostřednictvím veřejného školství, má finanční - rozpočtová stránka věci kruciální význam. Bez dostatečného finančního zajištění by nebylo myslitelné nejen zlepšovat základní podmínky odměňování zaměstnanců, a tím zvyšování atraktivnosti školství pro zaměstnance, tak i možnost poskytování dalších benefitů. Vzhledem k dlouhodobě nízkému objemu finančních prostředků ve školství, musí být vhodně zvažováno především optimální nastavení odměňovacího systému.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info