Informace o publikaci

Problematika prevence syndromu stáří ve výchově ke zdraví

Autoři

REISSMANNOVÁ Jitka

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova prevention, health education, health literacy, health competencies, geriatric syndrome, geriatric syndrome simulation model
Popis současné době narůstá podíl starší populace a stagnuje (nebo jen velmi pozvolna narůstá) generace mladší. V roce 2050 je očekávaný podíl starší generace 65+ v naší republice 33 %. Je žádoucí, aby do seniorského věku vstupovali jedinci s minimem manifestovaných chorob, v dobré kondici a se zachovanou soběstačností. Jedním z možných řešení je včasná prevence syndromu stáří. V této prevenci hraje klíčovou roli výchova ke zdraví realizovaná na základních školách, protože prevence syndromu stáří začíná již v dětském věku (jedná se zejména o prevenci aterosklerózy a osteoporózy). V loňském roce zahájila Katedra výchovy ke zdraví PdF MU spolupráci s Klinikou interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU, s cílem vzdělávat studenty oboru Výchova ke zdraví v oblasti prevence syndromu stáří. Součástí výuky je také simulace, která umožňuje prožitek fyzických změn (sehnutí zad, omezení sluchu, omezení zraku, ztuhnutí kloubů, svalová slabost) doprovázejících stáří a zároveň vede k větší empatii k lidem v seniorském věku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info