Informace o publikaci

Koncepce a výsledky projektu ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

Autoři

ŘEHULKA Evžen

Druh Článek ve sborníku
Konference ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova health; health education; School and health; components of health education; students and health education; Teachers and Health Education
Popis Výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ se zabýval problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování, které škola může a má ovlivňovat. Ve svých výsledcích dává škole informace, které by umožnily zefektivnit výchovu ke zdraví a zdravotní gramotnost, zejména mladé generace. Hlavním cílem projektu je komplexní pohled na zabudování problematiky zdraví v jeho složce tělesné, psychické a sociální do základního školního vzdělání, řešení metodologických a metodických otázek v koncepci výchovy ke zdraví a ověření evaluačních nástrojů pro zjišťování efektivity utváření zdravotní uvědomělosti a odpovědnosti (dovedností, vědomostí, postojů, percepčních a hodnotících schémat, chování atd.) žáka a školy jako instituce. Prostředí školy je zásadní determinantou zdraví, která se realizuje v životním období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky.
Související projekty: