Informace o publikaci

Exploring Teachers´ Perceptions of Curriculum Change and their Use of Textbooks during its Implementation: A Review of Current Research

Autoři

JANKO Tomáš PEŠKOVÁ Karolína

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeitschrift für Geographiedidaktik
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova curriculum reform; teacher perceptions; textbooks; review
Popis Cílem této přehledové studie je popsat dosavadní stav řešení výzkumu vnímání kurikulárních změn učiteli. Přehledová studie je zaměřena primárně na výzkumná zjištění, sekundárně na metodologické aspekty studií zabývajících se vybraným problémem. Zvláštní zřetel je brán na roli školních učebnic jako kurikulárního materiálu podporujícího implementaci kurikulárních změn. V přehledové studii bylo analyzováno 37 zdrojů publikovaných od roku 2000 do roku 2015. Z toho 12 zdrojů se vztahovalo k problematice používání učebnic učiteli během implementace kurikulárních změn. Výsledky studie naznačily, že učitelovo vnímání kurikulárních změn není jednotné, ale vyznačuje se různými pozicemi akceptace a resistence. Demografické charakteristiky učitelů a vnímané překážky implementace byly identifikovány jako faktory nejvíce ovlivňující vnímání kurikulárních změn. Bylo také zjištěno, že učebnice jsou stále vnímány jako klíčové kurikulární a výukové materiály učitelů. Nedostačující pedagogická znalost obsahu učitelů byla jedním ze zjištěných faktorů, které znesnadňovaly používání učebnic při implementaci nového kurikula. Přehledová studie v závěru nabízí návrhy pro navazující výzkum ve sledované oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info