Informace o publikaci

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS SUPPORTING CSR IN THE CZECH REPUBLIC – ARE THERE ANY LEADERS?

Název česky Nevládní organizace podporující CSR v České republice – jsou zde nějací leadeři?
Autoři

KAŠPAROVÁ Klára

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta academica karviniensis
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www El. verze článku je dostupná zde
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Corporate Social Responsibility; Czech Republic; non-governmental organizations; state regulations
Přiložené soubory
Popis Se změnou přístupu Evropské komise ke společenské odpovědnosti firem (CSR) musel i český stát začít s intenzivnější tvorbou národní CSR strategie a regulačních opatření, které podporují společensky odpovědné jednání. Při tvorbě obojího využil know-how nevládních organizací, které mají s prosazováním CSR v praxi daleko větší zkušenosti. Vzhledem ke znění National Action Plan for Corporate Social Responsibility lze předpokládat, že s jejich pomocí počítá i v dalších letech. Z tohoto důvodu se stalo cílem příspěvku identifikovat vůdčí NGO, která má největší potenciál ovlivnit další směřování národní strategie a konkrétní podobu státních opatření v této oblasti. Pro naplnění stanoveného cíle byly využity obecně vědní metody, jako je popis, srovnání a analýza. Dále byla využita aplikace SimilarWeb. Z provedeného šetření vyplývá, že nejblíže má v současné době k pozici leadera nejmladší ze zkoumaných NGO – Association of Social Responsibility. Má nejširší členskou základnu a podařilo se jí propojit s UN Global Compact, jehož principy patří k jedněm z nejuznávanějších frameworks upravujících CSR. Zároveň si upevňuje tuto svou pozici užší spoluprací s Quality Council of the Czech Republic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info