Informace o publikaci

Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství

Autoři

VRZAL Miroslav MENŠÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sacra
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova study of religions; students of the study of religions; university; education; socialization; social constructivism; identity; religion; science
Popis Studie se zabývá počáteční fází studentské socializace do akademického studia náboženství a jeho vlivem na jejich osobní vztah k náboženství. Z pohledu sociálního konstruktivismu je akademické studium náboženství specifickou sociální realitou, ve které jedinci internalizují normy během procesu socializace. Vědecká identita se začíná tvořit právě v začátcích studia, kdy se studenti učí, jak by měli myslet a jednat jako ideální vědecký pracovník v oblasti studia náboženství. Text ukazuje, jak tento socializační proces ovlivňuje uvažování studentů o náboženství a jaké má důsledky pro jejich osobní život – obzvlášť vzhledem k jejich náboženské identitě. Empirická část studie je založena na kvalitativních rozhovorech se šesti bývalými studenty religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info