Informace o publikaci

Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu

Logo poskytovatele
Autoři

ŠEĎOVÁ Klára ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.orbisscholae.cz/archiv/2016/2016_2_02.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.2
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova dialogic teaching; productive culture of teaching and learning; classroom communication; action research
Popis V této studii aplikujeme koncept kultury vyučování a učení na data, která jsme získali ve výuce literární výchovy na 2. stupni základní školy. Šlo o projekt akčního výzkumu, v němž se participující učitelé učili měnit své výukové postupy směrem k dialogickému vyučování. V předchozích studiích jsme prokázali, že u zúčastněných učitelů došlo k prokazatelné změně ve způsobu výuky, v tomto příspěvku se soustředíme na otázku, jak tato změna probíhala a čím byla podmíněna. Dialogické vyučování chápeme jako jednu z možných realizací produktivní kultury vyučování a učení, a proto změnu, která u participujících učitelů nastala, popisujeme jako změnu kulturní. Prezentujeme dvě kazuistiky, které dokládají, že proces změny není lineární, nýbrž probíhá ve fázích s různou vývojovou dynamikou. Aby byla změna úspěšná, musí dojít k usouladění různých prvků kulturního systému, jenž je tvořen indikátory dialogického vyučování, principy dialogického vyučování a vyučovacími metodami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info