Informace o publikaci

Význam školského rámce institucionální výchovy pro naplňování edukačních potřeb dětí v riziku/s problémy/s poruchou chování

Autoři

VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kritickou analýzou základních dokumentů podporujících myšlenku převodu zařízení ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejího uvedení do teoretických rámců současných přístupů k dětem v rizik, s problémy/poruchami chování dokládáme význam školského rámce institucionální výchovy pro naplňování edukačních potřeb této skupiny dětí.
Související projekty: