Informace o publikaci

Franz Hellens: (auto)biographie du fantastique réel

Název česky Franz Hellens: (auto)biografie fantastického reálna
Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Tento příspěvek se nejprve pokouší situovat Franze Hellense, belgického francouzsky píšícího autora z přelomu 19. a 20. století, do kontextu belgické frankofonní literatury. Následuje stručný výklad pojmu fantastického reálna, jehož je F. Hellens autorem. Tento výklad je postaven na Hellensovu pojetí snu. Příspěvek uzavírá podrobnější analýza Hellensových magicko-realistických povídek, v níž se poukazuje na roli, kterou v jeho koncepci fantastického reálna sehrává právě sen. Příspěvek identifikuje některé z typických jevů v Hellensově autobiografickém díle a ukazuje způsob, jakým fantastično a sen přetvářejí autobiografický žánr.