Informace o publikaci

Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit

Název česky Separace neutronů a fama záření metodou FITt
Autoři

AMIRI Moslem PŘENOSIL Václav CVACHOVEC František

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ANIMMA.2015.7465553
Obor Počítačový hardware a software
Klíčová slova organic scintillator; counter; statistical test; measures of fit; neutron spectroscopy
Přiložené soubory
Popis Statistické testy a jejich základní postupy mohou být použity pro separaci neutronů/gama záření ve smíšeném radiačním poli. V tomto článku je popsána první aplikace vzorku statistického testu. FIT metoda měření vyžaduje skutečné tvary impulsů, které mají být použity jako referenční pro vlastní diskriminaci. Tento požadavek metody je pro praktickou aplikaci problematický - obvykle by měla být použita jiný postup diskriminace pro zachycování vzorků neutronů a gama záření před aplikací metody FIT. V tomto článku se také navrhujeme techniku k odstranění tohoto požadavku. Tyto přístupy jsou aplikovány na několika sadách vzorků smíšeného pole neutronů a gama záření získaných několika typy digitizérů s použití scintiátoru stilbene pro získání představy o jejich podílu na kvalitě diskriminace.
Související projekty: