Informace o publikaci

Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách karcinomu prsu pomocí (SALD) ICP MS

Autoři

STIBOREK Marek NEHYBOVÁ Tereza BENEŠ Petr KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Provedené experimenty demonstrovaly, že postupné ošetření buněk ionty Cu2+ a wedelolaktonem může signifikantně zvýšit cytotoxicitu wedelolaktonu, přičemž výrazný nárůst cytotoxicity byl zaznamenán u buněk s transfektovaným genem hCtr1. Na druhou stranu, simultánní ošetření buněk vede ke snížení cytotoxicity wedelolaktonu, což připisujeme neschopnosti komplexu Cu2+-wed penetrovat přes cytoplazmatickou membránu buňky
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info