Informace o publikaci

Cybersecurity Risks Related to Fragmented Adoption of “Smart City” Features in Existing Metropolitan Areas

Název česky Kyberbezpečnostní rizika spojená s postupným začleňováním prvků "chytrého města" do existujicících metropolitních oblastí
Autoři

KASL František

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval kyberbezpečnostními otázkami týkajícími se postupného začleňování prvků chytrého města do evropských měst. Byly analyzovány specifické znaky propojeného a vnitřně závislého městského ekosystému, potenciální nepřímé závislosti mezi oddělenými systémy, proměnlivé bezpečnostní prostředí v průběhu stupňovitého rozvoje a problematika závislosti na dodavateli nebo propojitelnosti dodavatelských řešení. Dále byla identifikována potřeba integrované síťové architektury s flexibliním designem, standardů pro rozvoj chytrých měst a jejich kyberbezpečnost, městské jednotky CSIRT, bezpečnosti by design a smluvním ustanovení týkajících se bezpečnostních otázek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info