Informace o publikaci

Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project

Název česky Příprava studijního programu Udržitelné podnikání jako proces sociálního učení : Případová studie mezinárodního projektu znalostní aliance
Autoři

ČINČERA Jan BIBERHOFER Petra BINKA Bohuslav BOMAN Johan MINDT Lisa RIECKMANN Marco

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Cleaner Production
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617309769
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.051
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova education for sustainable development; higher education; curriculum development; social learning; evaluation
Přiložené soubory
Popis Integrace vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) ve vysokoškolském kurikulu vyžaduje inovativní přístup ke kombinaci vzdělávání, udržitelnosti a oborového poznání, dovedností, zkušeností a motivace. Autoři vzdělávacích plánů musí být otevřeni novým přístupům k obsahu i formě učení tak, aby dokázali facilitovat proces učení nezbytný k přípravě studentů pro formování udržitelné budoucnosti. Evropský projekt "Kompetence pro udržitelné socio-ekonomické prostředí" (CASE) vycházel z participačního, interdisciplinárního přístupu k přípravě nového magisterského oboru udržitelného podnikání. Studie je založena na kvalitativním, participačním evaluačním výzkumném designu. Diskutuje proces učení reflektovaný skupinou a proces vytváření souvisejících "akčních teorií" o tom, jak vytvářet podporující učící se prostředí pro společnou práci na definování cílů a obsahu nového oboru. Výsledky upozorňují na důležitost sdílení a zpracovávání zkušeností, mentálních modelů a jejich interpretaci týkajících se myšlenek a perspektiv členů skupiny. Takové prostředí lze považovat za zásadní pro naplnění potenciálu skupiny čerpat ze sdílených znalostí a úhlů pohledu pro hledání inovativních a dostupných řešení, stejně jako pro efektivní spolupráci celého týmu. Článek dále diskutuje přínosy kultury dialogu, participace a učení v heterogenních týmech jako výchozích předpokladů pro zpracování inovativního VUR-orientovaného kurikula. Zdůrazňuje, že nejen studenti, ale i autoři vysokoškolských kurikulí potřebují získat a rozvinout související VUR-orientované kompetence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info