Informace o publikaci

Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita

Autoři

KOLEJKA Jaromír BATELKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova survey; assessment, classification; data sources; old maps; ortophoto
Popis Přípěvek pojednává odborný obsah pojmů postindustriální a předindustriální krajina a přehled datových zdrojů potřebných k jejich zjišťování na území České republiky. V přehledu je uveden současný stav poznání a výzkumu obou typů historických krajin. Ve stručnosti je uvedena metodika jejich zjišťování, mapování a klasifikace podle klíčových vlastností. Na příkladech z historického území Moravy jsou prezentovány ukázky postindustriální krajiny Rosicko-Oslavansko a předindustriální krajiny Bělečsko. Zdůrazněn je jejich význam pro poznávací, vzdělávací a ochranářskou praxi.
Související projekty: