Informace o publikaci

Kardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí účinky

Autoři

HALÁMKOVÁ Jana NOVOTNÝ Jan VYSOČANOVÁ Petra

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kardiotoxicky působí nejčastěji cytostatika ze skupiny antracyklinů (doxorubicin, epirubicin, daunomycin), méně často antracenoidy (mitoxantron). Alkylační látky jsou kardiotoxické především ve vyšších dávkách (cyklofosfamid, ifosfamid). Vzácně se s tímto nežádoucím účinkem setkáváme též po 5-fluorouracilu, mitomycinu C, cisplatině, vinkristinu, bleomycinu a paklitaxelu. Nově je kardiotoxicita popisována též u cílené protinádorové léčby, zejména anti-HER2 přípravků (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansin, lapatinib).