Informace o publikaci

Identifikace miskoncepcí ve vybraných aspektech anorganické chemie pomocí pojmových map

Autoři

ŠINDELKOVÁ Monika PLUCKOVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pojmová mapa se v dnešní době velmi často využívá jako jeden z diagnostických nástrojů pro identifikaci miskoncepcí především v přírodovědných předmětech. Podněcuje žáky k hlubšímu, aktivnějšímu a kritičtějšímu pohledu na konkrétní probírané téma. Pomáhá učitelům a pedagogům hledat možné nepřesnosti a nejasnosti ve vzájemných vztazích mezi pojmovými strukturami. Předložený příspěvek se zabývá identifikací miskoncepcí prvku kyslíku pomocí pojmové mapy. Žáci mají mnoho nepřesných či nedokonalých představ o vybraném prvku periodické tabulky. Tyto představy jsou před učiteli většinou skryty. Pojmová mapa je jeden z nástrojů, který pomáhá učitelům odhalovat skryté představy žáků o daných pojmech a následně s nimi pracovat z různých úhlů pohledu. Jedná se o předvýzkum kvalitativního výzkumného šetření, který byl proveden u žáků osmého ročníku na čtyřech základních školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info