Informace o publikaci

Manželství, rodina a individualismus

Autoři

KAŠPAROVÁ Irena

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis S příchodem lidí z jiných kultur do naší vlasti pronikají do našeho povědomí i jiné kulturní zvyky a tradice. Některé se jeví jako zajímavé, zábavné, jiné pak jako kontroverzní a pro nás málo pochopitelné či dokonce neakceptovatelné. Jedním z takových jevů je i dohodnuté manželství, kde hlavními aktéry nejsou tradičně ženich a nevěsta, ale jejich původní rodiny a především jejich rodiče. Evropan jen těžko chápe, jak mohu svůj život spojit s někým, koho často ani neznám. Pro mnohé je navíc těžko přijatelné, že žena má v tomto svazku nižní postavení a bývá znevýhodňována v návaznosti na vlastnictví majetku, práva na děti či v podřízenosti manželovi a jeho rodině. Přednáška představí odlišný étos a kosmologii, ze kterých tyto dvě tradice – totiž dohodnuté manželství a manželství postavené na svobodné vůli partnerů – vychází a jaké má souvislosti s vnímáním lásky, podstaty partnerství, rodiny a individualismu.