Informace o publikaci

Cybersecurity of small and medium business networks in the world of the internet of things

Název česky Kyberbezpečnost sítí malých a středních podniků ve světě internetu věcí
Autoři

KASL František

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na zpracovávaný projekt týkající se internetu věci v korporátních sítích a systémech se zvláštní pozorností na regulatorní rámec ve vztahu k potřebám a možnostem malých a středních podniků. Projekt zahrnuje multidisciplinární aspekty z oblasti práva IT, kyberbezpečnosti a law & economics. První část příspěvku se věnovala identifikaci specifických aspektů sítí malých a středních podniků při začlenění prvků internetu věcí, které by měly být zohledněny regulátorem. Jádrem argumentu byl očekávaný problém s nedostatečnou kapacitou malých a středních podniků dostát obecným požadavkům na kyberbezpečnost sítí. Následující část se dále soustředila na současné regulatorní přístupy k internetu věcí v korporátních sítích, zohledňujíc roli odvětvové samoregulace, její výhody a nedostatky. Závěrečné poznámky se věnovaly definici faktorů, které mohou vylepšit regulatorní nastavení pro lepší zohlednění specifik bezpečnosti moderních sítí malých a středních podniků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info